Vad är personlig assistans?

Rätt till personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistent är avsedd för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Målgruppen för insatsen personlig assistans är enligt lagens intentioner, personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som behöver hjälp att tillgodose de grundläggande behoven, så som att sköta den personliga hygienen, inta måltider, att klä sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om kunden.
Anser du att du har behov av personlig assistans men har ännu inte ansökt? Då är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig under hela ansökningsprocessen och kontakter med berörda myndigheter och sjukvårdsinstanser!