Personlig assistans

sol-hjärta
SofiasOmsorg arbetar för att våra kunder ska känna jämlikhet i sina levnadsvillkor,
känna sig fullt delaktiga i samhällslivet och kunna leva sina liv som andra.
Vårt arbete är grundat på respekt för våra kunders självbestämmanderätt och integritet.
Det är kundens vilja och önskan som ligger till grund för de insatser vi utför.
Hur uppnår vi till bästa kvaliteten utifrån dina önskemål?
- Genom individuella assistanslösningar för just ditt behov
och önskemål.
- Anställa erfaren och kompetent personal att utföra assistansen
i enighet med dina önskemål, behov och förutsättningar.
- Se till att dina assistenter har bra arbetsledning med stöd,
utbildningar, bra arbetsvillkor.
- Deltaga i samverkansmöten utifrån dina önskemål och behov.
- Vi erbjuder juridisk rådgivning, hjälp med att ansöka och
överklaga beslut om assistansersättning, handikappersättning,
färdtjänst, bil stöd, bostadsanpassning och andra
ersättningar utifrån ditt behov.
skogsväg