Vad händer sen?

gammal-man-porträtt
När du har fått ditt biståndsbeslut väljer du vilken utförare som skall utföra insatserna som du är beviljad.
Om du väljer SofiasOmsorg som utförare bokar vi ett första möte hos dig. Vi går tillsammans igenom dina behov och önskemål och skriver genomförandeplan som talar om hur och när dina insatser ska utföras. Du får en egen kontaktperson som samordnar att dina insatser utförs enligt dina behov och önskemål.

Kontaktpersonen har även kontakt med dina närstående. Kontaktmannen är länken till övriga anställda och bevakar om ditt behov förändras.

Alla som utför tjänster hos dig dokumenterar för att säkerställa att du har fått dina insatser utförda.
Du har alltid möjlighet att läsa din personakt.