Vad är hemtjänst, ledsagning eller avlösning

natur-vatten
Hemtjänst, ledsagning och/eller avlösning ska ge det stöd som du behöver för att klara av de dagliga aktiviteterna, deltaga i fritids och kulturaktiviteter och samtidigt bo kvar i din bostad.
Hur mycket hjälp som du behöver kan variera. I hemtjänsten ingår personligt omvårdnad, på- och avklädning, stöd och hjälp vid måltider, städning, tvätt och ledsagning/avlastning.