Hur går man tillväga för att få biståndsbeslut?

Photo-landskap
SofiasOmsorg har avtal med Stockholms stad när det gäller att utföra hemtjänst, ledsagning och avlösning.
Om du inte har hemtjänst, ledsagning och/eller avlösning sedan tidigare vänder du dig först till din kommun och kontaktar biståndsbedömare/biståndshandläggare för att ansöka om insatser.
Biståndsbedömare/biståndshandläggare gör i regel hembesök och går igenom ditt hjälpbehov för att sedan fatta beslut om vilken omfattning av hjälp du behöver.