Hemtjänst, avlösning och ledsagning

Hand-piano
SofiasOmsorg AB är ett privat företag som tillhandahåller och bedriver hemtjänst, ledsagnings- och avlösningsservice samt tilläggstjänster.
Vi arbetar för att du som kund ska känna dig trygg, fullt delaktig i samhällslivet och kunna leva ditt liv som andra. Vårt arbete är grundat på respekt för din självbestämmanderätt och integritet. Det är din vilja och önskan som ligger till grund för de insatser vi utför!

SofiasOmsorgs personal har kunskap och kompetens att arbeta med personer med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. Våra medarbetare har flexibel och professionell synsätt där kontinuitet och gott bemötande är en självklarhet. Våra medarbetare erbjuds fortlöpande utbildning, kompetensutveckling samt handledning. Vi har också bred kompetens gällande kulturell bakgrund och språk. SofiasOmsorg är mån om att du som kund skall bemötas med respekt och ha inflytande över insatser som utförs.