Vad vi erbjuder familjerna och barnen/ungdomen?

- Råd, stöd, utbildning och handledning.
- Regelbundna individuella samtal med barnet/ungdomen.
- Regelbundna individuella samtal med familjehemmet.
- Regelbundna familjeträffar med andra familjehem för
utbyte av erfarenhet och få gemenskap.
- Konsulenter med språk kompetens för att underlätta
kommunikationen med barnen/ungdomarna.
- Rapportering och uppföljning enligt uppdragsgivarens
(socialtjänsten/kommunen) målsättning.
- Fast månadsarvode.
- Omkostnadsersättning.

Du når oss på 08-410 384 30 eller genom att fylla i formuläret här på vår hemsida med dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!
ensamkommande-barn