SofiasOmsorg AB erbjuder unika familjehem
för ensamkommande barn!

SofiasOmsorg AB är ett vård och omsorgsföretag med inriktning att organisera familjehem för ensamkommande barn där den enskilda individen och dess behov står i centrum. Vi erbjuder konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och etnicitet för att kunna matcha varje barn och ungdoms unika behov.
SofiasOmsorg kan utifrån en förfrågan eller utredningsunderlag matcha den enskildes behov till ett familjehem där behoven kan tillgodoses.
Vår roll är att i samverkan med socialtjänsten, familjehemmen, god man och andra myndigheter som kan vara aktuella för att skapa de bästa förutsättningarna för de barn/ungdomar som är placerande hos våra familjehem.
SofiasOmsorg har en grundsyn som bygger på att möjliggöra ökad Känsla av sammanhang för barnet/ungdomen.
KASAM är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar som är hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet som tillsammans gör en människa motståndskraftig emot ohälsa och gör att händelser i livet förblir begripliga.